Witamy na stronie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubaszu!

Na podstawie art. 5 pkt. 9 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty „organy prowadzące szkoły i placówki mogą tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół i placówek”.

Rada Gminy w Lubaszu kierując się dobrem ekonomicznym i w oparciu o w/w ustawę powołała Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli.

Celem działania Gminnego Zespołu obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubaszu jest kompleksowa obsługa finansowo – księgowa w zakresie organizacji dowozów uczniów do szkół, spraw remontowych, administracyjnych, organizacyjnych, stypendialnych i kadrowych, a także usuwanie awarii i dostawa ciepła do wszystkich jednostek oświatowych w gminie Lubasz.

Realizacja powyższego celu nie narusza samodzielności ustawowej wymienionych jednostek. Oznacza to, że Zespół może ingerować w działalność jednostek wyłącznie na zasadach ustalonych w Statucie Gminy Lubasz. Działalność Zespołu nie narusza właściwości organów Gminy jako podmiotu prowadzącego szkoły podstawowe, gimnazja oraz przedszkola.

Dane kontaktowe:
Gminny Zespół Obsługi
Szkół i Przedszkoli w Lubaszu
ul. B. Chrobrego 37
64-720 Lubasz
tel./fax. +48 67 255 60 39
e-mail: gzosip13@op.pl
NIP: 763 184 34 67

 

Napisz do nas mail:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości